Buhalterinės apskaitos tvarkymas

Klaipėdos mieste veikia apie 400 daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB), ir jų palaipsniui vis daugėja. Reikia pažymėti, kad DNSB vykdo specifiškas funkcijas, susijusias su daugiabučių priežiūra bei eksploatavimu. Svarbi šių funkcijų dalis yra DNSB finansų tvarkymas. Tam reikalinga tinkamai organizuoti DNSB veiklos buhalterinę apskaitą. Ši apskaita turi būti tvarkoma, vadovaujantis LR finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintomis Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės). Deja, ne visų daugiabučių namų bendrijų buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

Mūsų paslaugos         

  • Bendrijos buhalterinės apskaitos tvarkymas;
  • Komunalinių mokesčių sąskaitų parengimas, spausdinimas, pristatymas gyventojams;
  • Komunalinių mokesčių surinkimas ir apskaita;
  • Kaupiamųjų lėšų surinkimas ir apskaita;
  • Visų reikalingų deklaracijų, ataskaitų sudarymas bei pateikimas;
  • Metinių finansinių ataskaitų rinkinio rengimas ir pateikimas visuotiniam bendrijos narių susirinkimui;
  • Konsultacijos buhalteriniais klausimais;
  • Atstovavimas klientams;
  • Šilumos punktų ir elektros apskaitos prietaisų rodmenų deklaravimas.