DNSB steigimas

Jei užėjote į mūsų internetinę svetainę ir skaitote šį tekstą, tikriausiai gyvenate daugiabutyje. Greičiausiai Jūsų netenkina esama namo būklė arba Jūsų namo administratoriaus teikiamų paslaugų kokybė. Norite, kad esama situacija pasikeistų ir planuojate steigti Bendriją, tačiau nežinote nuo ko pradėti. Mes Jums galime padėti. Mūsų įmonės darbuotojai:

 • supažindins Jus su bendrijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • išsamiai paaiškins visą Bendrijos steigimo procesą;
 • paaiškins, kas yra Bendrija, kaip organizuojama ir vykdoma Bendrijos veikla ir pan.;
 • padės paruošti visus, Bendrijos steigimui būtinus, dokumentus;
 • nuolat padės prižiūrėti Bendriją ir organizuoti jos veiklą, jei susidursite su sunkumais.

Daugiabučių namų savininkų bendrija yra ne pelno siekianti organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Bendrijos steigimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas daugiabučio namo patalpų savininkas ar jų grupė, taip pat vietos savivaldos vykdomoji institucija, kita už namo priežiūrą atsakinga įmonė, įstaiga, organizacija.
Daugiabučio namo savininkų bendrijos veiklą reglamentuoja DNSB įstatymas http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=12062

Kodėl verta steigti bendriją?               
Bendrija – tai galimybė Jums būti atsakingiems už savo bendro turto valdymą, priežiūrą, bendrų problemų sprendimą, savo namo aplinkos tvarkymą ir pan. Tai galimybė patiems priimti  sprendimus, galimybė patiems nusistatyti, kokius ir kokio dydžio mokesčius rinksite, dalyvauti paslaugų ir darbų pirkimo procedūrose ir pan. Būkite patys atsakingi už savo kasdienį gyvenimą, patys priimkite sprendimus.

Bendrijų Pliusai ir Minusai

+ PLIUSAI
 1. Greičiau ir profesionaliau priimami visi sprendimai.
 2. Esant geram derybininkui ir organizatoriui buto komunalines sąnaudas galima sumažinti iki 50 proc.
 3. Visi su Jumis elgiasi kaip su “žmogumi”, nes Jus esate užsakovas (klientas), o ne paprastas gyventojas iš n-tojo buto.
 4. Niekas Jūsų “automatiškai” neprivers mokėti didesnių mokesčių, kol patys gyventojai nesusiderės kokias paslaugas ir už kokią kainą jiems pirkti.
– MINUSAI
 1. Sunku rasti iniciatyvių ir teisingų žmonių, kurie galėtų vadovauti Bendrijai.
 2. Bendrijos pirmininkas turi turėti organizacinio darbo patirties.
 3. Esant blogam Bendrijos valdymui gali net padidėti mokesčiai, todėl gali tekti keisti Jūsų bendrijos vadovus (valdybą, pirmininką).
 

Bendrijos savininkų susirinkimas yra aukščiausias valdymo organas. Visuotinio susirinkimo kompetencija reglamentuota Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų įstatyme.Kas yra Bendrijos savininkai, vadovas ir darbuotojai?              
Bendrijos savininkai tai – namo butų ar patalpų savininkai (gyventojai arba įmonės, nelygu kam priklauso turtas).

Bendrijos vadovas vadinamas Pirmininku. Pirmininką renka Bendrijos savininkų susirinkimas bendrijos narių balsų dauguma. Svarbu, kad Pirmininkas būtų žmogus, turintis įmonės valdymo pagrindus (finansai ir mokesčiai, personalas ir psichologija, derybų meno ir pan.). Svarbiausias tikslas keliamas Pirmininkui- tinkamai atstovauti daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkų interesus, bei mokėtų planuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti savo ir kitų darbą.

Bendrija gali samdyti darbuotojus (pvz. namo gyventojus) arba kitą įmonę tam tikriems darbams atlikti (inžinerinių sistemų priežiūra, patalpų valymas, buhalterinė apskaita ir pan.).

DNSB steigimo procedūra išsamiai aprašyta čia  https://www.klaipeda.lt/lit/img/1626274

 

Kaip valdyti bendrija?
Bendrijos valdymui būdingos visos funkcijos kurios paprastai sutinkamos įmonės valdyme. Vienus darbus gali daryti patys gyventojai, o kitus samdyti specializuotas arba kompleksines infrastruktūros priežiūros paslaugas teikiančias įmones. Įsteigus bendriją (ne pelno siekiantį juridinį asmenį), jos veiklai vykdyti reikalinga:

 • Atidaryti atsiskaitomąją sąskaitą banke.
 • Pasigaminti antspaudą
 • Sudaryti sutartis su naujais paslaugų tiekėjais:

–  pastato administravimui (pastato ūkio valdymui, eksploatacinių einamųjų darbų organizavimui ir atlikimui, reikiamos dokumentacijos pildymui ir panašiai)

– mokesčių administravimo (finansinių dokumentų apskaita, mokesčių gyventojams, samdomiems darbuotojams ar įmonėms administravimui, deryboms su bankais imant paskolas renovacijom ar kitiems remonto darbams)

–  namo techninės priežiūros (namo konstrukcijų, elektros tinklui , šalto ir karšto vandens tinkui, nuotėkų, šildymui, lifto, apsaugos ir kitoms sistemos esančioms name prižiūrėti)

–  komunalinių paslaugų tiekimo (šiukšlių išvežimo, šilumos, dujų arba kieto kuro šildymui pirkimo, patalpų ir teritorijos valymui ir panašiai)

 

Sėkmingai tolesnei bendrijos veiklai tikslinga būtų:

 • Parengti ir patvirtinti bendrijos veiklos planą.
 • Parengti ir patvirtinti bendrijos planuojamų pajamų-išlaidų sąmatą.
 • Numatyti jų įgyvendinimo etapus.

Tuo turėtų būti užtikrinama kryptinga bendrijos tolimesnė ateities veikla.